Een nieuwe therapie voor obstructieve slaapapneu.

De UAS-therapie van Inspire™ (Upper Airway Stimulation - Stimulatietherapie voor de bovenste luchtwegen) is een nieuwe behandelingsoptie voor patiënten die lijden aan obstructief slaap apneu en die niet in staat zijn om CPAP (Continue Positive Airway Pressure) te gebruiken. Inspire is een volledig implanteerbaar systeem, ontwikkeld om het ademhalingspatroon te voelen en een milde stimulatie toe te dienen die de luchtwegspieren van de patiënt open houdt gedurende de slaap.

Medisch specialisten: Meer informatie   Patiënten: Meer informatie
Resultaten van de Inspire
STAR studie gepubliceerd
in The New England
Journal of Medicine.
Meer weten
Patiënten: Meer weten
Medisch specialisten: Meer weten
Contact opnemen