UAS-therapie (Upper Airway Stimulation - Stimulatietherapie voor de bovenste luchtwegen) van Inspire™

De luchtweg is een dynamische structuur…OSA is een dynamische aandoening…Inspire-therapie is een dynamische therapie die de fysiologie van het lichaam gebruikt om obstructie van de luchtweg te voorkomen.

Veel mensen die aan obstructieve slaapapneu (OSA) lijden kunnen of willen geen gebruikmaken van CPAP-therapie. Voor deze CPAP-intolerante patiënten heeft Inspire de implanteerbare UAS-therapie (Upper Airway Stimulation - Stimulatietherapie voor de bovenste luchtwegen) ontwikkeld. Inspire-therapie is bedoeld om fysiologisch getimede, zachte stimulatie toe te dienen aan de hypoglossus zenuw tijdens elke ademhalingscyclus om obstructie van de luchtweg tijdens de slaap te voorkomen. De eerste klinische ervaringen suggereren dat een significante afname van de apneu-hypopneu-index kan worden gerealiseerd bij correct geselecteerde patiënten.

In tegenstelling tot andere chirurgische procedures ter behandeling van obstructieve slaapapneu vereist Inspire-therapie geen verwijderingen uit of veranderingen aan de gezichts- of luchtweganatomie van de patiënt.

Het Inspire-systeem

Er wordt zachte stimulatie toegediend aan de nervus hypoglossus bij elke ademhalingscyclus om obstructie van de luchtweg te voorkomen. De stimulatie is voldoende om de zenuw te activeren, maar zacht genoeg om de slaap niet te verstoren. Patiënten regelen de begin- en eindtijd van hun therapie door middel van een handcontroller.

De pulsgenerator verwerkt informatie van de sensor en bepaalt het beste moment tijdens de ademhalingscyclus om de stimulatie toe te dienen.

De enkele druksensor biedt gedurende de hele nacht real-time gegevens over de ademhalingscyclus.