Patiëntervaringen.

Rik

De last van OSA

Inspire-therapie

Luc

De last van OSA

Inspire-therapie

Het Inspire-systeem is in onderzoek en is volgens de federale wetgeving in de VS uitsluitend bestemd voor onderzoeksgebruik.

Zoals bij elke medische procedure geldt dat er risico's en voordelen verbonden zijn aan deze therapie. Tot de risico's die aan het systeem zijn verbonden behoren onder andere, maar niet uitsluitend, infectie op de plek van de ingreep en/of overgevoeligheid voor het materiaal van het Inspire-systeem. Neem voorzorgsmaatregelen bij bepaalde apparaten die mogelijk krachtige elektromagnetische velden genereren. Raadpleeg uw arts voor meer informatie.

Deze behandeling is niet voor iedereen geschikt. Praat met uw arts om te bepalen of dit iets voor u is. Uw arts moet alle mogelijke voordelen en risico's met u doorspreken. Hoewel u mogelijk baat zult hebben bij het gebruik van deze behandeling, kunnen de resultaten variëren.