Publicaties

Klik op de onderstaande links om naar de publicaties over Inspire luchtwegstimulatie te gaan.EFFECT - studie

Jaar 2021

De EFFECT-studie bevestigt de werkzaamheid van stimulering van de nervus hypoglossus ten aanzien van de ernst en symptomatiek van obstructieve slaapapneu. Het methodisch overtuigend opgezette onderzoek vormt een belangrijke uitbreiding op het wetenschappelijke bewijsmateriaal voor de Inspire-behandeling.

Naar publicatie


Stimulatie van de bovenste luchtwegen bij obstructief slaapapneu: resultaten na 5 jaar

Jaar 2018

Auteur: Woodson BT, Kingman P, Strohl P et al.

Naar publicatie


Stimulatie van de bovenste luchtwegen bij obstructief slaapapneu: resultaten van het ADHERE register

Jaar 2018

Auteur: Boon M, Huntley C, Steffen A et al.

Naar publicatie


Uvulopalatofaryngoplastiek (UPPP) vs CN XII-stimulatie bij de behandeling van obstructief slaapapneu: monocentrische ervaringen

Jaar 2018

Auteur: Shah J, Russell JO, Waters T et al.

Naar publicatie


Stimulatie van de bovenste luchtwegen in vergelijking tot Expansion Sphincter Pharyngoplasty (ESP) – monocentrische ervaringen

Jaar 2018

Auteur: Huntley C, Chou DW, Doghramji K et al.

Naar publicatie


Resultaten na een jaar van de Inspire luchtwegstimulatie in de Duitse routinezorg

Jaar 2018

Auteur: Steffen A, Sommer JU, Hofauer B et al.

Naar publicatie


Hypoglossuszenuwstimulatie bij obstructief slaapapneu: een nieuwe therapie-optie bij CPAP-intolerantie?

Jaar 2017

Auteur: Heiser C, Steffen A, Randerath W et al.

 Naar publicatie 

 


Inspire STAR onderzoek: subjectieve resultaten na 48 maanden

Jaar 2017

Auteur: Gillespie MB, Soose RJ, Woodson BT et al.

 Naar publicatie

 


“Tongpacers” bij OSA langdurig effectief

Jaar 2016

Auteur: Rasche K

 Naar publicatie 

 

 


Hypoglossuszenuwstimulatie bij OSAS

Jaar 2016

Auteur: Bender B

 Naar publicatie 


Hypoglossuszenuwstimulatie bij CPAP-falen: evolutie van een behandelingsalternatief

Jaar 2016

Auteur: Heiser C, Hofauer B

 Naar publicatie 


Sonografische evaluatie van de tongbeweging bij Inspire luchtwegstimulatie

Jaar 2016

Auteur: Hofauer B, Strohl K, Knopf A et al.

 Naar publicatie 


Neuromonitoring-ondersteunde implantatie van Inspire luchtwegstimulatie

Jaar 2016

Auteur: Heiser C, Hofauer B, Lozier L et al.

 Naar publicatie 


Effect van luchtwegstimulatie op de obstructiepatronen in de slaapendoscopie

Jaar 2016

Auteur: Ong AA, Murphey AW, Nguyen SA et al.

 Naar publicatie 


Functionele resultaten van de tongbewegingen bij hypoglossuszenuwstimulatie

Jaar 2016

Auteur: Heiser C, Maurer JT, Steffen A

 Naar publicatie 


Standpunt van de taskforce “Neurostimulatie bij slaapapneu” voor de stimulatie van de bovenste luchtwegen

Jaar 2015

Auteur: Steffen A, Heiser C, Herzog M et al.

 Naar publicatie 

 


Luchtwegstimulatie bij obstructief slaapapneu: duurzaamheid van het behandelingseffect na 18 maanden

Jaar 2015

Auteur: Strollo PJ Jr, Gillespie MB, Soose RJ et al.; Stimulation Therapy for Apnea Reduction (STAR) Trial Group.

 Naar publicatie 


Langetermijnresultaten na drie jaar: STAR onderzoek

Jaar 2015

Auteur: Woodson BT, Soose RJ, Gillespie MB et al. on Behalf of STAR Trial Investigators

 Naar publicatie 


Selectieve stimulatie van de bovenste luchtwegen: “tongzenuwstimulator” tegen obstructief slaapapneu

Jaar 2015

Auteur: Heiser C

 Naar publicatie 


Luchtwegstimulatie bij obstructief slaapapneu: de chirurgische leercurve

Jaar 2015

Auteur: Murphey AW, Baker AB, Soose RJ et al.

 Naar publicatie 


Luchtwegstimulatie bij obstructief slaapapneu: subjectieve resultaten na 24 maanden

Jaar 2015

Auteur: Soose RJ, Woodson BT, Gillespie MB et al. STAR Trial Investigators.

 Naar publicatie 


Luchtwegstimulatie bij obstructieve slaapapneu: verleden, heden en toekomst

Jaar 2015

Auteur: Dedhia RC, Strollo PJ, Soose RJ et al.

 Naar publicatie 


Kosteneffectiviteit op lange termijn van luchtwegstimulatie ter behandeling van obstructief slaapapneu: een modelgebaseerde berekening op basis van het STAR onderzoek

Jaar 2015

Auteur: Pietzsch JB, Liu S, Garner AM et al.

 Naar publicatie 


Invloed van luchtwegstimulatie bij obstructief slaapapneu op luchtwegdimensies

Jaar 2014

Auteur: Safiruddin F, Vanderveken OM, de Vries N et al.

 Naar publicatie 


Gerandomiseerd-gecontroleerde studie naar onttrekking aan de therapie: luchtwegstimulatie bij OSA

Jaar 2014

Auteur: Woodson BT, Gillespie MB, Soose RJ et al. on behalf of STAR Trial Investigators

 Naar publicatie 


Luchtwegstimulatie bij obstructief slaapapneu

Jaar 2014

Auteur: Strollo PJ, Soose RJ, Maurer JT, et al. and Kingman P. Strohl, M.D. for the STAR Trial Group

 Naar publicatie 


Evaluatie van medicamenteus-geïnduceerde slaapendoscopie bij de selectie van patiënten voor luchtwegstimulatie bij obstructief slaapapneu

Jaar 2013

Auteur: Vanderveken OM, Maurer JT, Hohenhorst W et al.

 Naar publicatie 


Operatieve techniek van luchtwegstimulatie: een implantaatgebaseerde behandeling van obstructief slaapapneu

Jaar 2012

Auteur: Maurer JT, Van de Heyning P; Lin H-S et al.

 Naar publicatie 


Implanteerbare luchtwegstimulator bij obstructief slaapapneu

Jaar 2012

Auteur: Van de Heyning PH, Badr MS, Baskin JZ et al.

 Naar publicatie 


Therapeutische elektrische stimulatie van de nervus hypoglossus bij obstructief slaapapneu

Jaar 2001

Auteur: Schwartz AR, Bennett ML, Smith PL et al.

 Naar publicatie 


Heeft u vragen over Inspire-therapie?

Volgt u Inspire Sleep via onze sociale media kanalen.