Onze technologie

Het Inspire Therapiesysteem is volledig implanteerbaar en bewezen effectief voor patiënten die lijden aan matig tot ernstig obstructief slaapapneu. Door een unilaterale, ademsynchrone stimulatie van het laterale deel van de nervus hypoglossus (de takken die alleen protrusie en verstijving van de tong bewerkstelligen) worden de luchtwegen tijdens de slaap open gehouden.Een overzicht van de Inspire Therapie

De stimulatie van de bovenste luchtwegen is een nieuwe, innovatieve technologie en een alternatief voor patiënten met obstructief slaapapneu bij wie CPAP-behandeling onvoldoende effectief is of niet wordt verdragen.

Het Inspire-systeem bestaat uit drie implanteerbare componenten: een kleine generator, een ademhalingssensor en een stimulatie-elektrode, die tesamen worden aangestuurd via een kleine afstandsbediening.

Zorgvuldige selectie van patiënten is van groot belang voor het slagen van de therapie. De gerichte en optimaal tijdgestuurde stimulatie van mm. Genioglossus, m. Geniohyoideus en de intrinsieke transversale en verticale spiervezels van de tong, zijn de doorslaggevende factoren om de luchtweg tijdens de slaap open te houden en zo voor de patiënt het best mogelijke resultaat te behalen.


De juiste oplossing

De juiste patiënt

De Inspire Therapie is geschikt voor de behandeling van patiënten met matige tot ernstige obstructief slaapapneu (met een apneu-hypopneu-index (AHI) van 15 tot 65/h), die gebruik van CPAP-therapie niet goed kunnen verdragen of bij wie deze onvoldoende effect heeft. Een volledig concentrische collaps ter hoogte van het velum moet vooraf worden uitgesloten. Hiervoor is een slaapvideo-endoscopie (DISE - drug induced sleep endoscopy) noodzakelijk.


De juiste stimulatie

De Inspire stimulatie-elektrode is zo ontworpen dat deze aan verschillende anatomische trajecten van de nervus hypoglossus (XII) kan worden aangepast. Dankzij de fixatie van de stimulatie-elektrode aan de optimale positie aan het distale uiteinde van de nervus hypoglossus, is een stabiele, continue stimulatie van specifieke spieren van de luchtwegen mogelijk. Daardoor wordt het lumen ter hoogte van de tongbasis en het zachte gehemelte geopend.
 

Het juiste tijdstip

Door middel van een speciaal algoritme bewaakt de Inspire Therapie continu het ademritme van de patiënt en zorgt voor een gerichte stimulatie tijdens de inademing en late uitademing, op de momenten waarop de luchtwegen het meeste vatbaar zijn voor een collaps.


Behandeling met de Inspire Therapie

Het Inspire-systeem wordt tijdens een kort verblijf in de kliniek geïmplanteerd. Na de ingreep, die ongeveer twee uur duurt, kunnen er gebruikelijke post-operatieve symptomen zoals lichte pijn en zwellingen in de buurt van de incisies optreden. Binnen een paar dagen na de ingreep zijn de patiënten echter meestal weer in staat om hun normale lichamelijke activiteiten op te nemen. Ongeveer een maand na de implantatie vindt een naonderzoek plaats in de polikliniek om de individuele stimulatie-instellingen te bepalen en de patiënt te instrueren in het gebruik van de afstandsbediening. Na nog eens vier weken van gewenning volgt de fijnafstelling van het systeem in het slaaplaboratorium.


Goede redenen voor de Inspire Therapie

  • Minder invasief dan gebruikelijke operatieve OSA-ingrepen
  • Natuurlijke anatomie van de luchtwegen blijft behouden
  • Ontwikkeld om de luchtwegen op diverse niveaus tijdens de slaap open te houden
  • Klinisch bewezen reductie van episoden met slaapapneu en verbetering van de kwaliteit van leven
  • De nieuwste generatie van het apparaat (neurostimulator 3028) is nu ook onder bepaalde voorwaarden MRI-compatibel (hoofd, hals en extremiteiten kunnen middels MRI worden onderzocht)

Heeft u vragen over Inspire-therapie?

Volgt u Inspire Sleep via onze sociale media kanalen.