Belangrijke veiligheidsinformatie

De Inspire Therapie is aangewezen voor matige tot ernstige obstructieve slaapapneu bij volwassen patiënten met een apneu-hypopneu-index (AHI) tussen 20 en 50. De therapie moet worden gebruikt nadat u behandelingen met positieve luchtwegdruk geprobeerd hebt en deze geen effect hadden, of als u deze niet kon verdragen.

Uw arts zal uw toestand moeten beoordelen om te bepalen of de Inspire Therapie voor u geschikt is. De Inspire Therapie is bijvoorbeeld niet bedoeld voor patiënten met een complete concentrische collaps op het niveau van het zachte gehemelte, of patiënten bij wie 25% of meer van hun apneu-hypopneu-index bestaat uit centrale en gemengde apneus. Patiënten die een MRI moeten ondergaan dienen de Inspire Therapie met hun arts te bespreken. Daarnaast is de Inspire Therapie niet klinisch getest bij patiënten met een body mass index (BMI) van meer dan 32.

Zoals bij elk operatief geïmplanteerd apparaat, zijn er ook aan het Inspire systeem risico's verbonden. Ten eerste zijn er risico's die verband houden met de chirurgische procedure zelf, zoals pijn, zwelling, tijdelijke tongzwakte en infectie. Dit soort verschijnselen valt algemeen te verwachten bij elk soort operatie, binnen een paar weken of maanden verdwijnen deze vrijwel allemaal vanzelf of met behulp van medicatie. Zodra de therapie wordt ingeschakeld, kunnen sommige patiënten ongemak door de stimulatie, een pijnlijke tong, droge mond, en ongemak door de aanwezigheid van het apparaat ondervinden. Het merendeel van deze verschijnselen verdwijnt vanzelf of met behulp van medicatie, of door de therapie-instellingen aan te passen. U kunt geen diathermie ondergaan als u het Inspire systeem geïmplanteerd hebt. De Inspire Therapie heeft mogelijk niet bij iedereen effect. Uw arts moet misschien extra stappen ondernemen om uw slaapapneu aan te pakken. Er zijn aanvullende risico's verbonden aan het verwijderen van uw systeem.

Deze therapie is niet voor iedereen bedoeld. Neem contact op met uw arts om te beslissen of de Inspire Therapie voor u de juiste oplossing is. Bel voor meer informatie
1-844-OSA-HELP (1-844-672-4357) of klik hier om Inspire producthandleidingen te bekijken.Voor een betere leesbaarheid wordt in de tekst de mannelijke vorm in het algemeen gebruikt. Deze formulering omvat alle personen in gelijke mate en is niet bedoeld om te discrimineren.


Heeft u vragen over Inspire-therapie?

Volgt u Inspire Sleep via onze sociale media kanalen.