Behandelingsverloop

Behandelingsverloop

De behandeling met de Inspire Therapie verloopt in vier nauwkeurig op elkaar afgestemde fasen, die de patiënt het best mogelijke therapiesucces biedt.Wat u met de Inspire Therapie te wachten staat


Fase 1: Vooronderzoek

In een eerste gesprek krijgt de patiënt voorlichting van een speciaal opgeleide arts in één van de Inspire behandelcentra. Met behulp van slaaponderzoeken beoordeelt de arts vervolgens of de patiënt geschikt is voor Inspire Therapie. Daartoe behoort onder andere een nachtelijke slaapmeting in het slaaplaboratorium. Als de onderzoeken met succes verlopen, wordt er een afspraak voor een operatie gemaakt.


Het systeem wordt tijdens een kleine chirurgische ingreep onder narcose geplaatst. Dit gebeurt middels een dagopname of hooguit één nacht ter observatie in het ziekenhuis. Na de operatie kan de patiënt in de regel gewoon eten en praten. Het behandelcentrum houdt 4 weken aan voor genezing. Uw behandelend arts zal u uitvoerig voorlichten over de ingreep en de hieraan verbonden risico's en mogelijke complicaties en al uw vragen beantwoorden.


In aansluiting op de implantatie volgt de individuele therapieaanpassing. In deze stap activeert de behandelend arts of gespecialiseerde verpleegkundige de tongzenuwstimulator en geeft de patiënt een uitvoerige introductie in de bediening van het Inspire-systeem. Na activatie van het systeem kan de patiënt d.m.v. een afstandsbediening de therapie voor het slapengaan aanzetten en in de ochtend weer uitschakelen. Ook is het voor de patiënt mogelijk de sterkte van de stimulatie in 10 kleine stappen te verhogen, waardoor de patiënt langzaam kan wennen aan de nieuwe therapie. Na de gewenningsfase wordt het Inspire-systeem in het slaaplaboratorium verder aangepast.


De nazorg vindt eenmaal per jaar plaats bij de behandelend slaaparts of de KNO-arts. Bij deze uitvoerige controle worden de batterijstatus en het gebruik van het Inspire-systeem gecontroleerd en de therapie indien nodig aangepast.


Als u een geschikte patiënt voor de Inspire Therapie bent, neem dan contact op met de gespecialiseerde behandelcentra in Nederland. U kunt gewoon een afspraak maken en u vrijblijvend laten adviseren. Onze experts helpen u graag.

De Inspire Therapie wordt in de behandelcentra door de zorgverzekering vergoed.


Hallo
kwaliteit van leven!

Ontdek de therapie met één druk op de knop - het alternatief voor CPAP. 

We kijken uit naar uw contactaanvraag.

Heeft u vragen over Inspire-therapie?

Volgt u Inspire Sleep via onze sociale media kanalen.