Innovatieve therapie met de tongpacemaker

Als uw ademhaling 's nachts stopt, kan een druk op de knop helpen

Degenen die 's nachts niet genoeg lucht krijgen - zoals Sascha G. - zijn vaak moe, prikkelbaar en kunnen zich overdag niet concentreren. Dit kan worden veroorzaakt door slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen zoals "obstructieve slaapapneu" (OSA). Het kost de 47-jarige actieve IT-beheerder veel moeite en energie om zijn job en zijn privéleven onder de knie te krijgen. Dankzij Inspire Therapie hebben hij en zijn vrouw hun kwaliteit van leven teruggekregen.Veldverslag door Sascha G.

"Jij snurkt!"

Eind 2015 maakte zijn vrouw Sophie hem er voor het eerst van bewust dat hij niet alleen 's nachts ondraaglijk snurkte, maar ook last had van adempauzes.

Sascha G. ging toen naar een praktijk voor longgeneeskunde en slaapgeneeskunde. De polygraaf thuis toont al de eerste afwijkingen en hij moet naar een slaaplaboratorium voor een meer gedetailleerde polysomnografie. Daar krijgt hij de diagnose slaapapneu.

Hij is bang om niet wakker te worden of zo lang niet te ademen dat dit blijvende fysieke en psychologische schade zal veroorzaken. Zijn vrouw Sophie is ook erg van streek. Ze had al zoveel nachten op de bank doorgebracht en was overdag net zo slaperig en prikkelbaar als hij. Maar plotseling verandert het aanvankelijk vervelende snurken in ernstige slaapapneu.

"De woede over de situatie maakte plaats voor de angst om het moment te missen waarop Sascha stopt met ademen", ze beschrijft de situatie van dat moment op indrukwekkende wijze.

 


In eerste instantie gebruikt Sascha G. ook standaard een CPAP-masker. Hij worstelde meer dan 4 ½ jaar met deze therapie. Gedurende die tijd probeerde hij verschillende maskers en accessoires uit, zoals hoofdbanden, neusgelkussentjes of zelfs een verwarmde slang.

"De gedachte om voor de rest van mijn leven afhankelijk te zijn van een ademhalingsmasker, maakte me gek."

Maar de bijwerkingen zoals reflux, een opgeblazen gevoel en de droge mond worden voor hem steeds moeilijker. Toen begin 2020 bij Sascha G. ook nog hernia werd vastgesteld, vond hij het steeds moeilijker om op zijn zij te slapen met het masker op.


Sascha G. komt een innovatieve therapiemethode tegen

In de wanhopige zoektocht naar een alternatief voor de CPAP-therapie sluit hij zich aan bij een zelfhulpgroep voor slaapapneupatiënten. Ten slotte komt hij een advertentie van Inspire tegen in het slaapmagazine en is hij hoopvol. Volgens de eisen zou het systeem voor hem geschikt kunnen zijn.

"Zonder masker. Jouw leven. Jouw slaap. - Deze woorden klonken als muziek in zijn oren", herinnert hij zich. Hij maakte snel een afspraak via de patiënten-hotline van het ziekenhuis.

 

Wereldwijd kunnen meer dan 60.000 patiënten weer de nacht doorslapen dankzij Inspire Therapie. De tongpacemaker is afgestemd op het natuurlijke ademhalingsritme en vermindert de nachtelijke ademhalingspauzes aanzienlijk - volledig zonder CPAP-masker.

Ook bij Sascha G. heeft de therapie de kwaliteit van leven enorm verbeterd. Met een druk op de knop activeert hij het systeem 's avonds voor het slapengaan met behulp van een kleine afstandsbediening - en schakelt het' s ochtends na het ontwaken weer uit.


Sinds de activering is hij veranderd, voelt hij zich uitgerust en geeft het leven hem weer echte vreugde. Hij en zijn vrouw Sophie zijn dankbaar dat ze 's nachts weer goed slapen en uitgerust wakker worden - zonder masker en aparte bedden. Voor hen is een leven zonder de tongpacemaker ondenkbaar.

"We vieren de activering van Inspire als onze tweede trouwdag!"

Hallo
kwaliteit van leven!

Ontdek de therapie met één druk op de knop - het alternatief voor CPAP. 

We kijken uit naar uw contactaanvraag.

Hoe werkt Inspire Therapie?
Voor getroffenen, voor wie CPAP-therapie niet voldoende effect heeft of voor wie het masker problemen en vervelende bijwerkingen veroorzaakt, is er de Inspire Therapie.

Het werkt in harmonie met het natuurlijke ritme van de ademhaling. Dit wordt tijdens de slaap continu gemeten door middel van een sensor. Bij het inademen houdt een milde stimulatie van de ademhalingsspieren de luchtwegen open en wordt de slaapkwaliteit ondersteund. De stimulatie is zo zacht dat de patiënt er niet door worden gestoord en 's ochtends fris wakker worden. Het systeem kan door de patiënt zelf worden bediend met een kleine afstandsbediening. Met één druk op de knop kunt u de Inspire inschakelen voordat u naar bed gaat - en weer uitschakelen wanneer u wakker wordt.


U komt in aanmerking voor Inspire Therapie, indien

• U heeft matige tot ernstige obstructieve slaapapneu.

• CPAP-therapie werkt niet goed genoeg voor u of het masker veroorzaakt problemen.

• U heeft geen overgewicht (body mass index (BMI) lager dan 32).

In dat geval worden de kosten voor de innovatieve therapie gedekt door de wettelijke zorgverzekeraars.


Heeft u vragen over Inspire-therapie?

Volgt u Inspire Sleep via onze sociale media kanalen.