De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, patiënten, cliënten en organisaties, is onze top-prioriteit. Lees over onze reactie m.b.t. COVID-19

Toestemming voor gegevensverwerking

Uw toestemming heeft betrekking op uw persoonlijke gegevens zoals naam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en ziektekostenverzekering. Maar ook bijzondere persoonsgebonden gegevens, zoals uw aan ons doorgegeven gezondheidsgegevens AHI, BMI, behandelende artsen, ziektegeschiedenis, diagnosen en voorgeschiedenis.

Deze gegevens worden door ons verzameld om te kijken of u geschikt bent voor de Inspire therapie en ze worden gedeeld met het betreffende ziekenhuis en met onze Inspire medewerkers die voor deze ziekenhuizen verantwoordelijk zijn.

We willen u graag op uw herroepingsrecht wijzen. In het geval u een herroeping wenst van opslag en gebruik van uw gegevens, wendt u zich dan tot onze hotline (+31) 800-3434008 of tot [email protected] U vindt meer informatie in onze Verklaring Gegevensbescherming.

Toestemming voor gegevensverwerking

Heeft u vragen over Inspire-therapie?

Volgt u Inspire Sleep via onze sociale media kanalen.