CPAP-intolerantie

CPAP-intolerantie

De CPAP-therapie wordt in Nederland en België door deskundigen aangeraden als standaardbehandeling bij obstructief slaapapneu. Maar niet alle patiënten kunnen effectief gebruikmaken van deze therapievorm, omdat ze om verschillende redenen (zoals paniekaanvallen, lawaai, verschuiven, etc.) het masker tijdens de slaap niet kunnen verdragen en het vaak ongemerkt afdoen.Problemen met het CPAP-masker

Voor een effectieve behandeling met de CPAP-therapie moet er ten minste vier uur per nacht gebruik van worden gemaakt. Hoewel CPAP-apparaten voortdurend verder worden ontwikkeld, leiden bijwerkingen en complicaties met het masker tot een beperking van het gebruik. Studies tonen aan dat na 5 jaar, gemiddeld de helft van de patiënten minder dan vier uur per nacht gebruikmaakt van de CPAP-beademing. Daardoor kan de ziekte onvoldoende worden behandeld.


Mogelijke oorzaken van een CPAP-intolerantie


Oncomfortabele pasvorm van het masker

Door individuele anatomische omstandigheden kunnen er complicaties met de pasvorm van het masker optreden. Daardoor sluit het CPAP-masker soms niet goed aan op het gezicht, waardoor het tijdens de slaap kan verschuiven, met maskerlekkage en onvoldoende werking tot gevolg. Dit kan ertoe leiden dat de patiënt uit zijn slaap wordt gehaald.


Door de constante luchtstroom van het CPAP-masker kunnen de neus- en keelholte tijdens de beademing uitdrogen.


Sommige patiënten vertellen over claustrofobie en paniekaanvallen als ze het masker opzetten. Daardoor wordt voldoende gebruik van de CPAP-therapie aanzienlijk bemoeilijkt.


Omdat patiënten het niet gewend zijn om tijdens hun slaap een vreemd voorwerp op hun gezicht te dragen, zetten sommigen het masker onbewust af en reduceren daarmee het effect van de therapie.


Het beademingsapparaat veroorzaakt constant geluiden als het in werking is, waardoor het sommige patiënten en hun bedpartners niet lukt om in slaap te vallen.
 


Sommige patiënten ervaren het CPAP-apparaat als een indringer in de slaapkamer. Het samenzijn en intimiteit tussen bedpartners kunnen hieronder lijden.


Als een standaardbehandeling met het CPAP-masker niet mogelijk is, kan de Inspire Therapie (tongzenuwstimulatie) een doeltreffend alternatief zijn.


Hallo
kwaliteit van leven!

Ontdek de therapie met één druk op de knop - het alternatief voor CPAP. 

We kijken uit naar uw contactaanvraag.

Heeft u vragen over Inspire-therapie?

Volgt u Inspire Sleep via onze sociale media kanalen.