Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Verantwoording voor de inhoud
De inhoud van onze internetpagina's werd met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Wij kunnen echter niet garanderen dat de inhoud juist, volledig en actueel is. Als dienstenaanbieder zijn wij volgens TMG (Telemediengesetz) paragraaf 7 lid 1 verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze pagina's conform de algemene wetgeving. Volgens TMG paragraaf 8 tot 10 zijn wij als dienstenaanbieder echter niet verplicht om overgedragen of opgeslagen informatie van derden te monitoren en te onderzoeken op aanwijzingen voor onwettige activiteiten. Verplichtingen voor verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie conform algemene wetgeving worden hierdoor echter niet aangetast.
Desbetreffende verantwoording is echter pas mogelijk na het tijdstip van kennisname van een concrete schending van de wet. Na kennisname van desbetreffende schendingen van de wet zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Verantwoording voor links
Onze internetpagina's bevatten links naar externe websites van derden, met inhoud waarop wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen verantwoordelijkheid op ons nemen voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte webpagina's is steeds de desbetreffende aanbieder of pagina-beheerder verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden op het moment van de linking gecontroleerd op mogelijke onwettigheden. Onwettige inhoud werd op het moment van de linking niet als zodanig herkend. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina's zonder concrete aanwijzingen voor onwettigheden mag echter niet van ons worden verwacht. Zodra wij kennisnemen van onwettigheden zullen wij de links naar de desbetreffende pagina's onmiddellijk verwijderen.


Heeft u vragen over Inspire-therapie?

Volgt u Inspire Sleep via onze sociale media kanalen.