Wat is slaapapneu

Wat is slaapapneu?

Bij slaapapneu gaat het om een nachtelijke verstoring van de ademhaling. Er zijn twee verschillende vormen van deze slaapziekte. De oorzaken van slaapapneu zijn uiteenlopend. Als de slaapapneu echter langere tijd onbehandeld blijft, kunnen er ten gevolge daarvan ernstige aandoeningen ontstaan.Verschillende vormen van slaapapneu

De term apneu betekent “niet-ademen” of ook wel ademstilstand. Onder slaapapneu, ook wel slaapapneusyndroom genoemd, wordt een ademhalingsstoornis verstaan die tijdens de slaap optreedt. Bij een nachtelijke ademhalingsstoornis wordt er onderscheid gemaakt tussen obstructief en centraal slaapapneu, die ongeveer in een verhouding van 9:1 voorkomen.


Obstructief slaapapneu (OSA)

Ongeveer 500 duizend mensen in Nederland en 300 duizend in België, lijden aan het veel meer voorkomend obstructief slaapapneu (OSA). Bij deze vorm van slaapapneu verslappen de tongspieren en het omliggende weefsel tijdens de slaap. De bovenste luchtwegen worden hierdoor afgesloten en de ademhaling wordt onderbroken. Het gevolg: er kan niet meer genoeg zuurstofrijke lucht de longen in stromen. Het zuurstoftekort leidt vaak tot ontwaakreacties in het verloop van de nacht.

Al naargelang hoe vaak deze ademstops per uur optreden, wordt obstructief slaapapneu onderverdeeld in drie gradaties:

  • Licht OSA (meer dan 5 tot 15 ademstops per uur)
  • Matig OSA (15 tot 30 ademstops per uur)
  • Ernstig OSA (meer dan 30 ademstops per uur)

In veel gevallen zijn mensen die hieraan lijden zich niet bewust van deze nachtelijke ontwaakepisodes, zodat een diagnose van slaapapneu lastig is. De ademstops worden vaak pas door de partner van de getroffene herkend.


Centraal slaapapneu is een verstoring van de aansturing van de ademhaling, die door hersenletsel of systemische aandoeningen kan ontstaan. Maar ook medicijngebruik, hartfalen of hormonale problemen kunnen de oorzaak zijn. De hersenen kunnen de ademhalingsspieren tijdens de slaap niet meer voldoende aansturen. Dit leidt tot een verminderde ademhaling of tot een tijdelijke ademstilstand.


Hallo
kwaliteit van leven!

Ontdek de therapie met één druk op de knop - het alternatief voor CPAP. 

We kijken uit naar uw contactaanvraag.

Oorzaken van obstructief slaapapneu

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe obstructief slaapapneu precies ontstaat. Toch zijn er verschillende factoren die het risico op het ontwikkelen van OSA kunnen verhogen:

  • Aangeboren anatomische afwijkingen die de kans op vernauwing van de bovenste luchtwegen vergroten
  • Overgewicht met sterke vetophoping in hals en nek
  • Overmatig roken
  • Regelmatig alcoholgebruik voor het slapengaan
  • Het komt vooral veel voor bij mannen tussen de 40 en 70 jaar en bij vrouwen vanaf het 50e levensjaar

Heeft u vragen over Inspire-therapie?

Volgt u Inspire Sleep via onze sociale media kanalen.